Oficio 071: CONVOCA A PARTICIPACIÓN DE REUNION DE CAPACITACIÓN A DOCENTE RESPONSABLE DE AIP, CRT O LIDER TECNOLÓGICO